Poradna - kupujete ojeté auto?

Zakoupení vozidla

 1. Zakoupení vozidla a přechod vlastnického práva

  Nejdůležitějším krokem je uzavření kupní smlouvy. Tímto okamžikem a předáním vozu totiž přecházejí na kupujícího všechna vlastnická práva i povinnosti. A nezáleží na tom, že auto ještě není přepsané v evidenci vozidel na příslušném Registračním místě. Evidence vozidla je pouze administrativní krok, podstatné je, kdo je vlastníkem podle kupní smlouvy. Podrobnosti o kupních smlouvách a vzory najdete zde.

 2. Pojištění vozidla

  Kupující je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (tzv. povinné ručení) co nejdříve po koupi automobilu. Bez uzavřeného povinného ručení není možno provozovat vozidlo na pozemních komunikacích!!! Prodávající totiž může okamžitě stávající povinné ručení na vozidlo zrušit již ke dni podpisu smlouvy. Povinné ručení si musíte sjednat ještě před tím, než půjdete vozidlo přihlásit na Registrační místo, neboť k přihlášení vozidla budete potřebovat doklad o uzavřeném povinném ručení – tzv. zelenou kartu. K uzavření pojistné smlouvy Vám stačí kopie velkého technického průkazu (originál potřebuje majitel k odhlášení) a občanský průkaz.

  Tip: Vyžádejte si zdarma nezávaznou kalkulaci pojištění přímo od Cebia. Spočítáme pro Vás nejvýhodnější variantu jedné z velkých pojišťoven na trhu v ČR, kterou pak můžete porovnat s jinými nabídkami.

  Prodávající: Povinné ručení můžete u své pojišťovny zrušit ve chvíli, kdy auto převedete na nového majitele (tzn. podepíšete kupní smlouvu). Žádost o zrušení povinného ručení můžete pojišťovně oznámit buď písemně, nebo osobně návštěvou pobočky pojišťovny a to předložením žádosti o ukončení pojištění (nemusí být na formuláři pojišťovny) a doložením kopie uzavřené kupní smlouvy. Za zrušení smlouvy o povinném ručení si pojišťovny neúčtují žádný poplatek.

  Více o pojištění vozidla v hlavním menu nebo přímo zde.

 3. Odhlášení ojetého vozidla

  Prodávající: Po prodeji vozidla učiní prodávající na příslušném dopravním úřadě tzv. odhlášení na nového majitele se zápisem do technického průkazu. Prodávající vyplní „Žádost o zápis změn údajů“ a doloží následující doklady:

  • občanský průkaz,
  • originál malého a velkého technického průkazu,
  • kopii kupní smlouvy.

  Úředník do velkého technického průkazu zapíše odhlášení vozidla na nového majitele a u malého technického průkazu přestřihne roh. Za tento administrativní úkon nehradí prodávající žádný poplatek. Prodávající následně předá originál velkého technického průkazu kupujícímu.

 4. Evidenční kontrola

  Kupující: Ještě před přihlášením vozidla na dopravním úřadě musíte navštívit s vozidlem Stanici technické kontroly (STK) za účelem tzv. evidenční kontroly. S sebou potřebujete: občanský průkaz, technický průkaz (s vyznačenou odhláškou na Vaše jméno) a samozřejmě automobil, který jste koupili. Technici STK pak zkontrolují, jestli údaje na vozidle (VIN kód a číslo motoru) souhlasí s doklady. Vozidlo musí mít platnou technickou prohlídku (červená nálepka) a emisní kontrolu (zelená nálepka).

 5. Přihlášení ojetého vozidla

  Kupující: Vozidlo přihlásíte na příslušném dopravním úřadě v místě Vašeho trvalého bydliště, a to do 10 dnů od odhlášení prodávajícím. K přihlášení vozidla budete potřebovat tyto dokumenty:

  • vyplněnou "Přihlášku k registraci vozidla"
  • občanský průkaz
  • zelenou kartu (= doklad o uzavřeném povinném ručení)
  • platnou technickou a evidenční kontrolu z STK
  • pokud kupujete vozidlo registrované v jiném kraji, je nutno vzít s sebou i registrační značky, neboť obdržíte nové
  • finanční hotovost na zaplacení administrativního poplatku (Výše poplatku se řídí platným sazebníkem dopravních úřadů)
 6. Odhlášení a přihlášení s plnou mocí

  Pokud se tak obě strany dohodnou, je možné, aby prodávající zplnomocnil kupujícího plnou mocí, a ten následně vůz odhlásil z současně přihlásil na své jméno. Plná moc musí být úředně ověřená.

 7. Přihlášení nového vozu

  Celý proces probíhá stejné jako u ojetého vozu, s tím rozdílem, že nemusíte na technickou ani evidenční kontrolu do STK. Červenou a zelenou nálepku vám na registrační značku umístí pracovník na dopravním úřadě.

  Technická kontrola u nového vozidla má platnost čtyři roky, u ojetého pouze dva roky - platí pro osobní a malé nákladní (do 3,5t) automobily, motocykly (malé motocykly do 50ccm a 50 km/h – 6 a 4 roky) a přívěsy (malé přívěsy do 750kg – 6 a 4 roky).

 8. Leasing

  Pokud kupujete automobil formou leasingu a majitelem vozidla je po dobu čerpání finančních služeb leasingová společnosti, budete k přihlášení vozidla potřebovat i příslušnou leasingovou smlouvu (doklad o zástavním právu).

 9. Dovoz z ciziny

  Pro vozidlo zakoupené v cizině doporučujeme nejprve ověřit, zda Vámi vybraný model a typ splňuje bezpečnostní a emisní požadavky pro provoz na komunikacích v ČR. Pokud nemáte zkušenosti z individuálním dovozem vozidel ze zahraničí, doporučujeme Vám se raději obrátit na firmy zabývající se dovozem a registrací vozidel ze zahraničí. Ušetříte si hodně času stráveného na úřadech a vyhnete se případným problémům s následnou registrací vozidla v ČR.

 Vyber si ten správný autobazar Cebia