Poradna - kupujete ojeté auto?

Právník radí

Kupní smlouva

Vzor Kupní smlouva Vzor Kupní smlouva
Vzor Plná moc Vzor Plná moc

Smlouvy se od 1. 1. 2014 uzavírají podle platného zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nejčastěji se v souvislosti s koupí ojetého vozidla budete setkávat s § 2169 a § 2171. Obecně se upřesňuje výklad podmínek koupě, práva a povinnosti jejích účastníků a  klade se důraz na větší informovanost kupujícího.

Co musí správně sepsaná smlouva obsahovat:

 • ustanovení o tom, podle jakého zákoníku je sepsána
 • údaje o prodávajícím
 • údaje o kupujícím, případně zprostředkovateli
 • přesnou identifikaci vozu (SPZ, značka, model, typ, rok výroby, barva, číslo VIN, číslo technického průkazu, počet najetých kilometrů, výbava, zabezpečení)
 • prohlášení prodávajícího, že vůz je jeho majetkem a neváží se k němu žádné další nároky či pohledávky třetích osob
 • předávané dokumenty a klíče
 • seznam příslušenství a doplňků auta
 • co nejpodrobnější popis stavu vozidla a jeho částí
 • popis závad, na které je kupující upozorněn
 • způsob zaplacení kupní ceny, podmínky přihlášení, odhlášení a převodu automobilu, případně i plnou moc k těmto úkonům

Reklamace vozidla

Vzor Reklamace Vzor Reklamace

Podle Občanského zákoníku (§ 626 odst.3) je možno uplatnit u prodávajícího právo z odpovědnosti za skryté vady nejpozději do 24 měsíců po převzetí ojetého vozidla kupujícím. Prodávající může tuto dobu po dohodě s kupujícím zkrátit, nikoli však méně než na 12 měsíců. Při prodeji ojetého vozidla je prodávající povinen (podle § 10 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele) upozornit zřetelně kupujícího na veškeré závady.

Když se závada objeví do půl roku po prodeji, zákon předpokládá, že už existovala při prodeji. Pokud se prodejce brání, musí prokázat opak. Pokud se závada ukáže později, zůstává takzvané důkazní břemeno na kupci. Prodejce však neodpovídá za vady způsobené používáním nebo běžným opotřebením věci. Ojeté pneumatiky nebo ošoupané sedačky se proto reklamovat nedají. Na vozidlo prodávané podle Obchodního zákoníku se vztahuje dvouletá lhůta pro uplatnění práva kupujícího z vad zboží (podle §428). Je ale vymahatelná pouze za Obchodním zákoníkem přesně specifikovaných podmínek, především splnění povinnosti kupujícího prohlédnout co nejdříve vozidlo s vynaložením odborné péče.

Jak postupovat při reklamaci

Vozidlo po celou dobu reklamace musí zůstat v tom stavu, v jakém se u něj projevila závada. Pokud ho necháte opravit, není již možné uplatňovat žádný nárok. Je to nepříjemné, neboť vozidlo může být celou tu dobu nepojízdné.

Pokud tedy hodláte závadu opravdu reklamovat, musíte svůj nárok nejdříve písemně uplatnit u prodávajícího. Tam, kde se jedná o prodej od podnikatele (např. bazar), je prodávající povinen sepsat reklamační protokol. Na tom je třeba trvat. Jednu kopii si vezměte, neboť s okamžikem uplatnění reklamace běží třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace. Jestliže do té doby prodejce problém nevyřeší, máte právo od smlouvy odstoupit.

Prodávající však může reklamaci odmítnout. Pak je nejlepší nechat si zpracovat znalecký posudek a v reklamaci pokračovat. Pokud to nepomůže, nezbývá než se obrátit na soud, nejlépe se znaleckým posudkem. Náklady na advokáta lze potom v rámci oprávněné reklamace také uplatnit. Jestliže prodejce s vaší reklamací souhlasí, je třeba sepsat, na jakém způsobu nápravy se s vámi dohodl (oprava, sleva z ceny, odstoupení od smlouvy).

Teprve potom je možné nechat auto opravit.

Na co si dát pozor:

 • jak stojí a leží - Ve smlouvě určitě nesmí být formulace, že auto kupujete tak, »jak stojí a leží«, protože tím by se prodávající vyvlékl z odpovědnosti za případné skryté vady na vozidle.
 • bez závad - Prodávající neručí za běžné opotřebení, odpovídající danému stáří automobilu. Pokud se ve smlouvě objeví, že automobil je »bez závad«, pak má kupující v případě sebemenší závady nárok na odstoupení od smlouvy
 • rozhodčí doložka – Nepodepisujte smlouvu, která obsahuje jakékoli ustanovení o rozhodčí doložce. V případě budoucího sporu s prodávajícím se tím můžete dostat do méně výhodné právní pozice. V případě, že smlouva rozhodčí doložku neobsahuje, řeší případné spory vždy soud.

Odpovědnost za vady má prodávající po dobu půl roku (u fyzické osoby), případně dvou let (u autobazaru) přímo ze zákona.

Zeptejte se...

Zde Vám rádi zprostředkujeme odpověď na Váš dotaz související s nákupem vozidla nebo s jeho následnou reklamací, či uplatňováním nároků z kupní smlouvy.

Zašlete nám svůj dotaz a my Vám nejpozději do 3 pracovních dní zašleme odpověď. Specifické dotazy budou zpracovány přímo právním odborníkem, který se dlouhodobě věnuje problematice spojené s nákupem a prodejem vozidel.

Zároveň si vyhrazujeme právo na zveřejnění Vámi zaslaného dotazu spolu s naší odpovědí. Všechny dotazy budou zveřejněny bez osobních údajů (tzn., nebudeme zveřejňovat emailovou adresu, jména, a podrobné údaje o vozidlech nebo jejich majitelích).

Napsat dotaz  Vyber si ten správný autobazar Cebia