Poradna - kupujete ojeté auto?

Technická kontrola

Provedeme vás jednoduchým návodem, jak si ojeté vozidlo před koupí zkontrolovat.

Kontrola technického stavu

Co zjistíte pouhým okem?
Nejprve zkuste najít výrobní štítky nebo samolepky se servisními údaji (např. počet najetých km při poslední výměně oleje). Nalezené údaje porovnejte se servisní knížkou a současným stavem tachometru. Při prohlídce se pak zaměřte na:

 • Barvu a odstín laku kontrolujte za denního světla nebo pod zářivkami, a to na všech dílech karoserie.
 • Sledujte stopy broušení tmelicích a kytovacích hmot pod lakem, drobné krupky, zastříkané smetí, dolíčky, dívejte se po hrankách na laku v ohybech a v okolí těsnicích a ukončovacích lišt, např. u dveří, oken, na blatnících.
 • Prohlédněte okolí světel, směrových světel a těsnění oken a pátrejte po jemném zastříkání lakem nebo špatném spasování. Při stříkání blatníku jen málokdo demontuje světla nebo těsnění oken, takže na nich často zůstanou stopy po předchozím lakování.
 • Důvodem oprav a přelakování částí karoserie může být často i koroze – pozor na všechny odloupávající se a drolící se části laku nebo výskyt puchýřků, zejména v namáhaných a spodních částech karoserie.
 • Porovnejte velikost spár (mezer) mezi jednotlivými částmi karoserie – díly musí lícovat a spáry mezi nimi musí být stejně široké
 • Zkontrolujte, zda lak na šroubech, které spojují jednotlivé části karoserie, není poškozen. Pokud na ně byl nasazen klíč a byly povolovány, svědčí to o výměně nebo opravě daného dílu.
 • Zkontrolujte spoje (sváry), které jsou při výrobě v továrně překryty plastovým tmelem. Chrání karoserii před zatékáním vody a vnikáním nečistot. Po opravě je většinou není možné uvést do původního stavu, tmel je hrbolatý, nepravidelný a často je proveden z jiného materiálu.
 • Otevřete motorový a zavazadlový prostor, nebojte se odstranit všechny koberce, plastové kryty i rezervní kolo, abyste co nejlépe viděl na vnitřní spoje karoserie i jejího skeletu. Pokračujte na všech částech vozu. Kontrolujte obě strany zároveň a vzájemně je porovnávejte. Spoje jsou strojové, proto by mělo být vše symetrické.
 •  

Interiér

 • Zkontrolujte stav čalounění, míru poškození sedaček (prosezení, skvrny, případné propálení aj.).
 • Zkontrolujte opotřebení volantu, pedálů, spojky, brzdy a řadicí páky – při 50 000 najetých km by rozhodně neměly být příliš opotřebovány. Musí být vidět struktura povrchového materiálu. Při více než 250 000 km bývá znatelně poškozen potah řadicí páky. Pedály jsou zcela ošlapány.
  Varování: Analogový i digitální tachometr lze přetočit! V některých inzertních a motoristických časopisech jsou tyto služby dokonce nabízeny.
  Podle míry opotřebení můžete zhruba odhadnout počet skutečně najetých kilometrů.

Interiér – známky zatopení

 • Nahlédněte pozorně pod plastové části v interiéru, zda neobjevíte zbytky písku nebo bahna. Rozeberte čalounění ve dveřích, podívejte se pod prahové lišty, koberce i sedačky.
 • Podívejte se pod přístrojovou desku. Její kontrola bývá často opomíjena. Právě pod ní však mohou zůstat stopy po zatopení.
 • Přičichněte k čalounění, zda necítíte zápach bahna, dívejte se po skvrnách na sedačkách.
 • Působením vody povolí izolace, která pak začíná oxidovat. Často pak nefungují elektricky ovládané části vozu.

Elektrické součásti

Pečlivě kontrolujte i základní věci, např. jestli svítí všechna světla, a to včetně brzdových a směrových. Elektrické ovládání okének musí být plynulé a bez rušivých zvuků. Klimatizaci vyzkoušejte i za jízdy, nejen s nastartovaným motorem na místě.

Pneumatiky a nápravy

Zkontrolujte přední i zadní nápravy – jakýkoliv atypický odklon kol je podezřelý. V důsledku toho se nesprávně sjíždějí pneumatiky, což ohrožuje bezpečnost.
Extra tip! Právě nesouměrně sjeté pneumatiky nám napoví, že může být závada na sbíhavosti kol, tlumičích pérování či nápravách (vůz po vážné havárii).

Neměl vůz vystřelené airbagy?

Po otočení klíčku do první polohy se rozsvítí všechny kontrolky. Ty by měly postupně zhasínat (vč. kontrolky airbagu). Pokud zhasnou všechny najednou, příp. kontrolka airbagu současně s jinou z kontrolek, znamená to, že je kontrolka přepojena na jinou (trik soukromých dovozců) a airbag je nefunkční. Vůz tedy pravděpodobně havaroval. Další znaky: kryt airbagu musí sedět přesně (na stranách stejné mezery, střed při zmáčknutí pevný), neměl by chybět nápis Airbag nebo Airbag – SRS a logo automobilky.

Motor

U motoru zjistíte mnohé už pouhým pohledem. V kombinaci s testovací jízdou byste měli být schopni prověřit, zda je vše v pořádku.

 • Opět se podívejte na sváry a šrouby v motorovém prostoru, zda nebylo auto bouráno.
 • Ještě za studena otevřete nádobku s vodou a podívejte se zespoda na její víčko. Když je na něm emulze, znamená to, že olej prosakuje do vody nebo že je špatné těsnění pod hlavou.
 • Motor by měl být čistý a suchý, bez viditelného prosakování oleje.
 • Naskočit by měl napoprvé. Soustřeďte se na jeho chod. Nechte ho běžet na volnoběh a poslouchejte, zda se neozývají neobvyklé zvuky (klepání, škubání). Motor by měl držet stejnou hladinu otáček bez znatelného kolísání.
 • Sundejte víčko olejové krytky a otočte ho. Když je na ní emulze, znamená to, že do oleje teče voda nebo olej nebyl řádně měněn. Když je krytka cítit benzinem, znamená to, že mechanická pumpa propouští benzin.
 • Po 15 min. jízdy vyzkoušejte metodu mechanikova semaforu.
  Použijte metodu ČERNÁ – MODRÁ – BÍLÁ.
  Podle barvy kouře, který vychází z motoru po zahřátí, poznáte leccos i bez měřicích přístrojů. Černý kouř (u dieselu) – motor je pravděpodobně velmi opotřebovaný nebo má špatně seřízené čerpadlo.
  Modrý kouř – pístní kroužky propouštějí olej do válce nebo netěsní ventily. Motor je silně ppotřebovaný.
  Bílý kouř – do spalovacího prostoru uniká voda z chladicího systému. Může být špatné těsnění pod hlavou motoru nebo prasklá hlava motoru.

Podvozek

Kontrolujte originalitu a souměrnost spojů a neporušenost tmelu. Pozor na neoriginální spoje (sváry), které naznačují, že auto bylo sestaveno ze dvou nebo více částí! Na nosných částech podvozku bezpečně poznáte, zda byl vůz vážně havarován.

Kola a pneumatiky

Kolo protočte. Uvidíte, zda není poškozené, a uslyšíte i chod ložiska. Vezměte za kolo silou a zalomcujte s ním. Neměla by být cítit žádná vůle, kolo musí sedět na nápravě napevno.

Motorová část podvozku

Sledujte stopy po prosakujícím oleji ve spojích. Olejová vana a převodovka nesmějí být poškozeny nebo zavařeny.

Brzdy

Zkontrolujte brzdové kotouče – musí mít dostatečnou tloušťku a nesmí na nich být hrany, vrypy nebo drážky, které by snižovaly jejich účinnost!

Tlumiče

Tlumiče by měly být suché, bez známek úniku náplně.

Výfukový systém

Výfuk nesmí být prorezlý, zaměřte se na spoje jednotlivých dílů. Bez funkčního katalyzátoru neprojde vůz měřením emisí a STK, tudíž je vozidlo nezpůsobilé provozu.

Zkušební jízda

Začněte pomalým rozjížděním. Chod motoru by měl být plynulý, bez jakéhokoliv škubání. Pomalu zrychlujte až do maximálních otáček. V záběru motoru by neměly být žádné prodlevy, ztráty výkonu. Pokud je motor vybaven turbodmychadlem, chvíli trvá, než začne působit. Potom by měl být znatelný plynulý nárůst výkonu.

Rychlosti musí jít zařadit lehce, plynule a přesně. Řazení vyzkoušejte při pomalé, klidné jízdě i při sportovní jízdě s vytáčením otáček do maxima. Při řazení se nesmí ozývat žádné zvuky, které by signalizovaly, že reakce nebyla okamžitá. Přechody mezi jednotlivými stupni by měly být plynulé, bez rázů. Pokud se rázy objeví, je problém se spojkou nebo s mechanickým systémem v převodovce. Na rovném úseku dejte za jízdy na moment ruce z volantu – uvidíte, zda auto „netáhne“ do stran. Totéž zkuste při zvyšování a snižování rychlosti. Pozor si dejte především na vozy s pohonem 4 x 4 a s automatickou převodovkou.

Účinnost brzd ověříte při prudkém brzdění z vysoké rychlosti. Pokud se ozvou nezvyklé zvuky, nebo dokonce rány či vibrace, očekávejte velkou investici do opravy. Důležité je zjistit, zda brzdy „nevadnou“, tedy jestli se při opakovaném brzdění nesnižuje jejich účinnost. Na rovném úseku na chvíli uvolněte volant a brzděte. Pokud auto „nedrží stopu“, jsou na vině špatné brzdy, uchycení náprav, vadná geometrie nebo sjeté pneumatiky. Na test poloos je třeba vybrat místo, kde je možné zatáčet na obě strany. Od pomalého rozjíždění do kruhu přejděte k razantnějšímu přidávání plynu. Neměly by se ozývat žádné neobvyklé zvuky, zejména byste neměli slyšet zvuky podobné přeskakování řetězu na ozubeném kole. Pokud se tak stane, poloosa je špatná. Na závadu výfuku nebo katalyzátoru by vás mělo upozornit „zvonění“ – kovový, cinkavý zvuk. Signalizuje, že jsou poškozeny vnitřní části (vůz neprojde při STK).

Ještě před jízdou zkuste jednoduchý test: zatlačte na blatník v místě nad tlumičem, jako byste chtěli auto rozhoupat. Rozhodně by nemělo v houpání pokračovat! Při samotné jízdě zkontrolujte tlumiče prudkým zastavením. V žádném případě by nemělo dojít ke zhoupnutí vozidla a k tendenci zpětného pohybu vozu. Rázy nebo vibrace způsobené nerovností vozovky by se neměly přenášet do samotného řízení. Tento jev může být způsoben opotřebením závěsů ramen, čepů řízení, stabilizátorů apod.

Opotřebení ložisek kol se projeví slyšitelným „hučením“. Za jízdy pozvolna otáčejte volantem tak, aby se váha vozu přenášela na jednu stranu. Poslouchejte rozdíl mezi zvukem při zatížení a odlehčení – opotřebované ložisko začne při zatížení výrazně „hučet“.

 Vyber si ten správný autobazar Cebia